Cleamen 420 odpady sanitární

Cleamen 420 odpady sanitární

Koncentrovaný prostředek určený k přímému použití k pročištění plastových a keramických odpadů, umyvadel, sprch, WC, kanalizace apod. Pozor!!! - Z bezpečnostních důvodů pouze osobní odběr!

Katalogové číslo:
  • Cleamen 420 odpady sanitární

NEBEZPEČÍ: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí!

Podle nové legislativy o chemických látkách CLP, není možné prodávat tento výrobek široké veřejnosti (domácnostem), je pouze pro profesionální použití (zákazník mající IČ). Děkujeme za pochopení.

Vysoce účinný prostředek k pročišťování plastových a keramických odpadů od umyvadel, sprch, pisoárů a WC. Odstraňuje rez, vodní a močový kámen. Prostředek obsahuje vysoce koncentrovanou kyselinu sírovou, pracujte s ním proto s maximální opatrností a vždy pouívejte ochranné prostředky jako chemicky odolné gumové rukavice, brýle (štít) a PVC zástěru nebo oblek! Prostředek se používá neředěný, nalévá se přímo z lahve POMALU do čistěného odpadu. Při ředění kyseliny se zbytkem vody v odpadu dochází k uvolnění velkého množství tepla a může dojít k varu, vývinu páry i k vytřikování kyseliny. Proto je důležitá pomalost aplikace, a proto je také láhev vybavena omezovačem průtoku, který při apliakci nikdy nesnímejte! Po nalití prostředku v doporučeném množství do odpadu jej nechejte působit 15-30 minut a po uvolnění odpadu opakovaně propláchněte velkým množstvím vody. V případě zcela ucpaného odpadu, napřed odsajte vodu, mechanicky uvolněnte části odpadu a potom po malých dávkách postupně dávkujte Cleamen 420.
 
 
 
Běžná dávka podle druhu odpadu
umyvadlový sifon
úklidová výlevka
WC odpad
dávka v ml
150
250
500
doba působení(min.)
15
25
30
pH koncentrátu :  1
Pozor, abyste stykem s kyselinou nepoškodili okolí odpadu, zejména barevné plastové součásti výlevky.
Pozor žíravina!  Přípravek obsahuje koncentrovanou kyselinu sírovou, která se naléváním do sifonu prudce zahřívá.
Prostředek odstraňuje rez a vodní kámen. Máte li staré rezavé ocelové odpadní trubky nedoporučujeme tento přípravek používat.
Pozor, prostředek může poškozovat (měnit barvy) různé citlivé materiály jako například Granit a některé typy nerezů a jiných kovů, vyvarujte se proto jejich potřísnění, nebo na skrytém místě ověřte, zda se nemění!
Zamezte potřísnění pokožky! Chraňte si oči! V případě zasažení okamžitě omývejte pokožku velkým množstvím vody! V případě potřísnění oděvu jej okamžitě svlékněte a pokožku omyjte vodou a mýdlem!
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
Ověřeno zákazníky